Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Phần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của Katarina

Bộ ảnh cosplay mới được ra mắt lần này tập trung những gương mặt nổi tiếng của làng Cosplay thế giới như: Mikasa, Una, Sniper… Nào chúng ta cùng thưởng thức.


Phần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của KatarinaPhần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của Katarina


Theo VNE
Xem chi tiết tại: Việt Giải Trí với bài viết Phần 1:Bỏng mắt với bộ ảnh cosplay của Katarinavia Tin tức giải trí » Cosplay http://bit.kenh12.com/1ilKPNt

Đời sống xã hội

Đời sống xã hội