Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Giờ tôi sợ cả chữ 'hit'

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Giờ tôi sợ cả chữ 'hit' “Hà Trần và tôi đâu phải những người tạo hit theo định nghĩa của thị trường bây giờ”
via Tiêu đề tin Âm nhạc - Yahoo Tin tức http://ift.tt/1huhTfl, Tin âm nhạc yahoo Theo Blog.Kenh12.Com

Đời sống xã hội

Đời sống xã hội