Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Huyền thoại piano thế giới Richard Clayderman trình diễn tại Hà Nội

Huyền thoại piano thế giới Richard Clayderman trình diễn tại Hà Nội (TNO) Phải mất đến hai năm, ý định đưa huyền thoại piano của thế giới Richard Clayderman tới Việt Nam trình diễn mới thành hiện thực.
via Tiêu đề tin Âm nhạc - Yahoo Tin tức http://ift.tt/1oaQ2Jd, Tin âm nhạc yahoo Theo Blog.Kenh12.Com

Đời sống xã hội

Đời sống xã hội