Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Nghệ sĩ Bích Trà về nước dự lễ hội âm nhạc mùa hè

Nghệ sĩ Bích Trà về nước dự lễ hội âm nhạc mùa hè Danh cầm không chỉ tham gia biểu diễn mà còn cùng các đồng nghiệp quốc tế lên lớp truyền kinh nghiệm cho nghệ sĩ trẻ trong nước.
via Tiêu đề tin Âm nhạc - Yahoo Tin tức http://ift.tt/1sPyFQX, Tin âm nhạc yahoo Theo Blog.Kenh12.Com

Đời sống xã hội

Đời sống xã hội