Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Mỹ Linh chung tay bảo tồn âm nhạc dân tộc Việt Nam

Mỹ Linh chung tay bảo tồn âm nhạc dân tộc Việt Nam (VTC News) - Mỹ Linh, Tùng Dương cùng nghệ sỹ đàn tranh Việt Nam nổi tiếng thế giới Vanessa Vân Ánh cùng chung tay bảo tồn âm nhạc dân tộc Việt Nam. Vanessa Vân Ánh (Võ Vân Ánh) là nữ nghệ sỹ đàn tranh của Việt Nam thành danh tại Mỹ. Từng biểu diễn đàn tranh tại nhiều nơi trên thế giới, nghệ sỹ Vân Ánh hiểu rõ sự khó khăn của các nghệ sỹ nhạc dân tộc khi họ không có nhiều cơ hội biểu diễn và đưa các sáng tác của mình tới khán giả. ...
via Tiêu đề tin Âm nhạc - Yahoo Tin tức http://ift.tt/1sHoDz7, Tin âm nhạc yahoo Theo Blog.Kenh12.Com

Đời sống xã hội

Đời sống xã hội