Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Sách Sử của Giáo sư Lê Thành Khôi ra mắt bản tiếng Việt

Sách Sử của Giáo sư Lê Thành Khôi ra mắt bản tiếng Việt Lê Thành Khôi là một học giả uyên bác trên nhiều lĩnh vực. Những nghiên cứu về lịch sử Việt Nam của ông được in thành sách ở Pháp, nay được dịch và xuất bản ở VN.
via Tiêu đề tin Âm nhạc - Yahoo Tin tức http://ift.tt/1zaK90l, Tin âm nhạc yahoo Theo Blog.Kenh12.Com

Đời sống xã hội

Đời sống xã hội