Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2014

Diễn đàn HDVNBits tuyên bố đóng cửa

Diễn đàn HDVNBits tuyên bố đóng cửa (TNO) HDVNBits, một trong những diễn đàn chuyên về chia sẻ dữ liệu theo dạng Torrent (giao thức chia sẻ ngang hàng Peer-to-Peer) lớn tại Việt Nam, vừa đưa ra thông báo đóng cửa.
via Tiêu đề tin Âm nhạc - Yahoo Tin tức http://ift.tt/1xvNZF5, Tin âm nhạc yahoo Theo Blog.Kenh12.Com

Đời sống xã hội

Đời sống xã hội