Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Microsoft chấp nhận giao dịch bằng Bitcoin

Microsoft chấp nhận giao dịch bằng Bitcoin Người chơi có thể sử dụng Bitcoin cho các giao dịch về game trên Windows và hệ thống Xbox.
via Tiêu đề tin Âm nhạc - Yahoo Tin tức http://ift.tt/1ySw9Nc, Tin âm nhạc yahoo Theo Blog.Kenh12.Com

Đời sống xã hội

Đời sống xã hội