Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Panty mê hoặc lòng người khi mang trang phục cảnh sát

Panty là thiên sứ trong “Panty & Stocking with Garterbelt” vì ham săn ác linh nên hạ phàm đến "Đọa Thiên Thành". Sau lớp nội y mà cô đang mang trên người là loại binh khí thiên giới trong hình dạng cây súng, những viên đạn linh năng bắn ra đối với con người thì chỉ đau một chút nhưng đối với ác linh là đòn chí mạng.


Panty mê hoặc lòng người khi mang trang phục cảnh sátPanty mê hoặc lòng người khi mang trang phục cảnh sátPanty mê hoặc lòng người khi mang trang phục cảnh sátPanty mê hoặc lòng người khi mang trang phục cảnh sátPanty mê hoặc lòng người khi mang trang phục cảnh sátPanty mê hoặc lòng người khi mang trang phục cảnh sátPanty mê hoặc lòng người khi mang trang phục cảnh sát


Theo VNE
Xem chi tiết tại: Việt Giải Trí với bài viết Panty mê hoặc lòng người khi mang trang phục cảnh sátvia Tin tức giải trí » Cosplay http://bit.kenh12.com/1ilKTgo

Đời sống xã hội

Đời sống xã hội